Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die wij gepubliceren onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Foto's en ander beeldmateriaal dient ter ondersteuning van uw keuzes, maar ook hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. U wordt geacht ook zichzelf goed te inormeren voordat u overgaat tot aankoop. De websites van de verschillende fabrikanten kunnen u ook hierin ondersteunen. Aankoopbeslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Natuurlijk zullen wij iedere order bekijken en u inlichten indien wij vreemde zaken aantreffen. Maar u mag hieraan geen zekerheden ontlenen.

Sanitair-Online-design.nl neemt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies of gevolgschade welke voortkomt uit het gebruik  of aankoop van onze artikelen.

Ofwel: sanitair is een vak. Zorg ervoor dat u óf er verstand van heeft óf schakel een vakman in. Wij helpen u maar kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele fouten.