Algemene voorwaarden

Leverings voorwaarden

Veilig en vertrouwd kopen, dat kan bij Sanitair-Online-design.nl.

Neemt a.u.b even de tijd om deze tekst te lezen. Wij willen u zo duidelijk mogelijk aangeven hoe wij werken, wat u van ons kunt verwachten én wat wij van u verwachten.

Wat leveren wij?
Sanitair-Online-design.nl biedt een zeer omvangrijk assortiment sanitaire goederen, kranen en meubelen. Het aanbod is gericht op de consument die wil inkopen tegen de laagst mogelijke prijs. Wij zijn de kortste, snelste en goedkoopste weg tussen fabrikant en consument.

Hoe werken wij?
Via onze site kunt u een aanvraag voor een offerte indienen, of u kiest voor een directe bestelling. Sanitair is een complexe materie. Bij twijfel ALTIJD uw aanvraag als offerte indienen. Wij maken dan eerst een complete uitwerking voor u inclusief voorstellen voor het compleet maken van uw aanvraag. Bent u zeker van hetgeen u wenst te bestellen, kunt u het direct via de site uitvoeren.

Levertijden
Wij leveren een groot aantal artikelen uit voorraad. Speciaal bestelde artikelen hebben een levertijd van maximaal 30 dagen, tenzij anders vermeld. Artikelgroepen waaronder sommige radiatoren, meubels etc, hebben vaak een langere levertijd dan 30 dagen. Wij zullen dit duidelijk aangeven in onze offerte of order.Indien de werkelijke levertijd flink afwijkt van de aangeven periode, zullen wij u tijdig hierover inlichten. Tevens heeft u dan de mogelijkheid de overeenkomst hiervan te ontbinden en zullen wij de eventuele (aan)betalingen binnen 30 dagen terugstorten.

Wat indien een artikel niet op de site voorkomt?
Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien een door u gezocht artikel niet in de catalogus voorkomt. In de meeste gevallen kunnen wij het betreffende artikel leveren. De totale mogelijke collectie is vele malen groter dan wat wij kunnen presenteren. Wij hebben een speciaal menu waar u zelf een aanvraag voor een product kunt opgeven opgeven. Deze staat rechtboven op uw scherm; uw aanvraag kunt u ook aan de winkelwagen toevoegen, samen met de andere artikelen. U kunt ons ook een e-mail sturen aan: info@sanitair-online.nl

Kosten transport en handling
De kosten van bezorging zijn gratis boven de 100,00 euro orderwaarde. Offertes/orders onder de 100,00 hebben altijd een toeslag van 6,75 euro voor transport- en handlingskosten. Het is dus verstandig uw bestellingen zoveel mogelijk te combineren.

Bestelling
Uw bestelling of offerte-aanvraag wordt door ons altijd bevestigd met een email. Uw bestelling wordt door ons bevestigd; uw offerte aanvraag wordt als vrijblijvende offerte aangeboden.

Betaling
Alle verzendingen worden (deels) vooruit betaald. Voor bestellingen met een levertijd betaalt u eerst alleen een aanbetaling van  50%. De resterende 50% betaalt u nadat de artikelen gereed staan voor transport. Bij uw bestelling ontvangt u van ons de bijbehorende factuur. Deze wordt per e-mail aan u toegezonden. Ons bankrekeningnummer is: RABO 1238.35.542 t.n.v Sanitair-online-design.nl te Helmond.

Indien betalingen niet binnen de afspraken worden nagekomen, heeft Sanitair-Online.nl het recht de factuur te verhogen met een bedrag van 50 euro, als tegemoetkoming in de kosten. Wij hebben u dan al minstens 2x schriftelijk cq. mondeling verzocht tot betaling.

Onze prijzen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Status van de bestelling.
Wij brengen U via email of telefoon op de hoogte van de status van uw bestelling. Zodra de goederen klaar staan, lichten wij u hierover. Nadat wij uw order hebben verwerkt, zorgen wij voor het bestellen en leveren van de artikelen. U ontvangt bericht per email als de artikelen klaar staan voor bezorging. Op de orderbevestiging staan de geschatte levertijden (tenzij voorraadproduct). Zodra alle artikelen beschikbaar zijn, nemen wij met u contact op over een leveringsdatum.
Meestal zijn deelleveringen ook mogelijk. Dit kunt u met ons afstemmen.

Eigendom artikelen.
Sanitair-Online-design.nl blijft eigenaar van alle artikelen tot deze zijn opgehaald, afgeleverd en volledig betaald. Sanitair-Online.nl garandeert dat uw betaalde artikelen worden geleverd of gereedstaan voor afhaling.

Ontvangst van bestelde artikelen. 
U controleert de goederen bij het ontvangst. Dit is meestal een controle of de verpakking onbeschadigd is. Beschadigde producten weigert u gewoon over te nemen. Na ontvangst heeft u nog 3 dagen de tijd om alle artikelen te controleren op beschadigingen. Beschadigde artikelen worden vervangen door correcte producten. Indien artikelen later mankementen vertonen, geldt de fabriekgarantie. Op de sites van de betreffende fabrikanten kunt u zien wat de verschillende garantie termijnen zijn. Wij werken in principe alleen met fabrikanten die een service-dienst hebben in Nederland. Wij zorgen voor het aanvragen van service of garantie bij de betreffende fabrikant.

Recht van retour
U heeft het wettelijk recht artikelen te retourneren, zonder opgaaf van reden. Dit dient u binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken. De aankoopprijs wordt u terugbetaald. De klant dient alleen de kosten van retour te betalen. Het product moet ongeopend zijn, de verpakking onbeschadigd, alle oorspronkelijke stickers nog aanwezig. Oftewel: het product moet nog verkocht kunnen worden. Binnen 14 dagen zullen wij het bedrag terugstorten, verminderd met de eventuele kosten van retour. 

Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal voor u besteld zijn (de zogenaamde bestel-items), of aankopen die speciaal voor u gemaakt zijn (dit is maatwerk en valt derhalve buiten dit wettelijk recht). Deze artikelen zijn herkenbaar aan de levertijd, die 7 dagen of meer bedraagt.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

Privacy-verklaring
Sanitair-Online-design.nl gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt. Uw persoonlijke gegevens worden NIET aan derden medegedeeld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzondering hierop zijn uw adres gegevens zodat de transporteur weet wie de bestelling komt ophalen of waar af te leveren; daarna verdwijnen deze gegevens weer.Dus: uw gegevens worden nergens op het internet opgeslagen, er worden geen cookies aangemaakt, u ontvangt geen reklame-mails van ons en uw gegevens worden niet verkocht aan andere bedrijven. Uw gegevens blijven alleen opgeslagen in onze database voor eventuele toekomstige bestellingen of garantie-doeleinden.

Afbeeldingen en teksten
Sanitair-Online-design.nl voegt vele afbeeldingen en teksten aan de site toe om uw keuzes zo goed mogelijk te ondersteunen. Omdat modellen of uitvoeringsvarianten kunnen wijzigen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Alle teksten, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Op de sites van de fabrikanten kunt u ook de afbeeldingen en teksten controleren. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk. In onze toonzalen wordt advies en voorlichting gegeven en kunt u de gewenste artikelen bekijken.

Onze adresgegevens:
Sanitair-Online-design.nl, Europaweg 93, 5707 CL HELMOND
KvK nr 17094221 
Bank: RABO 1238.35.542
BTW nr: NL 805299439.B01
Telefoon: 0492 - 565656
Email: Info@sanitair-online-design.nl